m1
Geloofdevaderen
m2

Cune van Groeningen

DeNatuurvanArtemis

Eeuwige bron

In mijn werk stel ik vragen over het natuurlijke en kunstmatige, over het ingrijpen van de mens in de natuur.

Mijn installatie, het drieluik Eeuwige Bron, een fotomontage, geeft naar mijn idee goed weer, waar het in mijn werk om draait.

Met dit werk heb ik het ontstaan en de vernietiging van het leven verbeeld.

Madonna del Parto van Piero della Francesca (ca 1455) vertegenwoordigt in dit drieluik de aarde in de vorm van een vruchtbare moeder. De mens was eeuwenlang één met moeder aarde en eerde en respecteerde haar.

Nu gelooft de moderne mens meer in wetenschap, technologie en rationalisering.

Er is geen plaats meer voor de natuur als entiteit, groter dan wijzelf. De mens manipuleert materie en leven. Waar een nieuwe mogelijkheid in techniek zich aankondigt, wordt dat aangegrepen.

Tussen dode en levende materie, tussen techniek en natuur, vervaagt de grens.

We overstijgen het individu en bouwen een verspreid planetair brein, waarin we niet alleen onze hersenen verbinden, maar ook kunstmatige bronnen van intelligentie.

Daarbij wordt de ziel van de mens vergeten.

De kloof die ontstaan is tussen ratio en de ziel, kan maar op één manier worden overbrugd, en dat is via de verbeelding.

Een middel voor de mens om tot bewustwording te komen is verbeelding.
Bildung


Kunst en verbeelding.

Uit verbeelding komen mythen voort.

Mythen gaan over het onbekende, over dat waar we aanvankelijk geen woorden voor hebben.

Mythen onderzoeken de kern van een diepe stilte.


Cune van Groeningen

Amsterdam 19 mei 2017

FlagoftheUnitedKingdom FlagoftheNetherlands1